GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 3:21 – leven door wetsbetrachting?

06-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Is de wet dan tegen de beloften van God? Volstrekt niet! Want indien een wet was gegeven die levend kon maken, zo was werkelijk rechtvaardigheid uit wet.

De wet staat in contrast met de beloften van God. Want de wet is voorwaardelijk terwijl de beloften onvoorwaardelijk zijn. Maar dat betekent beslist niet dat de wetgeving in strijd is met de beloften van God. Beiden zijn ze immers afkomstig van God zelf. De wetgeving had een functie in Gods plan. Totdat het beloofde zaad (=Christus) zou komen, diende de wet om “de overtredingen” aan te tonen (3:19). Haar functie was om de hopeloosheid van de menselijke eigengerechtigheid in het licht te stellen. In theorie mag het dan zo zijn dat wie de wet doet, daardoor zal leven (Lev.18:5; Rom.10:5), in de praktijk is er niemand die daaraan voldoet (Gal.3:11). De wet maakt niet levend, integendeel, “de letter doodt” en ze heet dan ook “een bediening van dood” en “van veroordeling” (2Kor.3:6-9).

De wet toont aan dat de mens van zichzelf niets heeft te verwachten en daarmee geheel afhankelijk is van God. Zo toont de wet wie de mens is terwijl Gods belofte toont wie God is. De wet doodt, maar het is GOD die naar zijn belofte levendmaakt!

Delen: