GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 3:23 – voordat het geloof kwam

08-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Maar voordat het geloof kwam werden wij verzekerd bewaard onder de wet, samen opgesloten, tot het aanstaande geloof onthuld zou worden.

Eerder (in 3:19) betoogde Paulus al dat de wetgeving ‘bijkomstig’ (“erbij gevoegd”) was en bovendien tijdelijk. “Totdat het zaad zou komen”. “Terwille van de overtredingen is zij erbij gevoegd”. Dit doel en deze tijdelijke functie worden ook hier door de apostel onderstreept. Samen met de rest van de mensheid was Israël opgesloten onder de zonde (3:22). Maar er is een verschil: Israël kreeg een speciale behandeling en werd “verzekerd bewaard onder de wet”. Alles met het oog op “het aanstaande geloof dat onthuld zou worden”.

Met “het geloof” dat onthuld zou worden doelt Paulus op “het geloof van Jezus Christus”, waarover hij in het voorgaande vers (:22) schreef. Heel de geschiedenis van de mensheid vanaf Adam en de geschiedenis van Israël in het bijzonder, was het wachten op “het geloof” dat zou worden onthuld. Het beloofde “zaad van de vrouw” (Gen.3:15) en “het zaad van Abraham” (=Christus; Gal.3:16). Hij zou door zijn geloof en gehoorzaamheid voor heel de mensheid overwinning, redding, rechtvaardigheid en leven aanbrengen! Niet als een aanbod dat kan worden afgewezen maar als een mededeling van een voldongen feit. Geloof het of niet.

Delen: