GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 5:13,14: één woord, liefde!

15-09-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want jullie werden geroepen op vrijheid broeders, alleen, gebruik de vrijheid niet als aanleiding voor het vlees maar dient elkaar als slaaf door de liefde. 14 Want de hele wet is in één woord vervuld: in dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Vrijheid is de basis waarop we werden geroepen (lett. “geroepen op vrijheid”). Maar vrijheid op zichzelf is een negatief begrip: je bent vrij van… Bijvoorbeeld vrij van de verplichtingen van de wet. Vrijheid heeft echter inhoud nodig en deze wordt gevonden in de liefde. Deze liefde heet in het Grieks agapé, dat is onvoorwaardelijke liefde. Het is de liefde zoals God zijn schepselen liefheeft. Hij laat niet varen de werken van zijn handen.

Het bijzondere van deze agapé-liefde is dat aangezien ze onvoorwaardelijk is, ze ook onverbrekelijk is. Deze liefde maakt dat je nooit van de ander afkomt. In die zin is agapé-liefde slavernij (“dient elkaar als slaaf door de liefde”) met dien verstande dat het geen opgelegde maar een innerlijk gedreven binding is.

De wet is profetisch en voorzegt: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Waar een mens de liefde Gods leert kennen is de wet vervuld. Liefde geeft vrijheid inhoud en brengt de ander dichtbij zodat deze met recht een naaste wordt.

Delen: