GoedBericht.nl logo
English Blog

Lucas 14:28 – verstandig plannen maken

06-07-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?

In deze verzen beschrijft Jezus hoe dwaas het is om een bouwwerk te starten, zonder tevoren de kosten daarvan berekend te hebben. Wegen de voordelen werkelijk tegen de nadelen op? Ben je je bewust waar je aan begint? Weet je of je in staat bent het project te voltooien?

Vergelijk dit eens met GOD. Toen Hij de wereld fundeerde, wist Hij waar Hij aan begon. Sterker nog: Hij verkondigde toen reeds de afloop. En denk er om dat Hij tevoren de kosten ook heeft berekend. De prijs zou hoog zijn… Want Hij wilde bewijzen wie Hij is: liefde. En liefde laat zich per definitie slechts bewijzen in de weg van pijn en moeite. No pain, no gain. GOD heeft zijn liefde bewezen: door de dood van zijn Zoon.

Maar het eindresultaat zal er naar zijn. Elk creatuur zal overtuigd zijn van GODS liefde en daarvan getuigen! Succes is op voorhand verzekerd. Dat mag een goed begin heten. GOD wenst niet het beste. Nee, Hij garandeert het. Hij weet waaraan Hij ooit is begonnen!

Delen: