GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 3:1 – schikken, tot elk goed werk gereed

07-07-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Herinner hen eraan zich te onderschikken aan overheden en autoriteiten, zich te schikken, tot elk goed werk gereed te zijn…

Het lijkt erop dat Paulus in dit vers de relatie tot overheden en autoriteiten geleidelijk laat overgaan naar de verhouding naar alle mensen (3:2). Maar de instructie “zich te schikken” is vooral nog van toepassing in relatie tot hen die boven ons staan. Het woord heeft de betekenis van: opvolgen, gehoor geven (zie ook Hand.5:29,32). Omdat we “overheden en autoriteiten” als onze meedere erkennen, dan zal onze standaard-instelling zijn dat we ons schikken in wat ons door hen wordt opgedragen. Daarom betalen we belasting (Rom.13:6), ook al hebben we nog zoveel bedenkingen over de wijze waarop die besteed wordt. Die bedenkelijke bestedingen zijn onze verantwoordelijkheid niet, en dus ook niet onze zorg.

Pas wanneer “overheden en autoriteiten” dingen van ons vragen die tegen ons geweten ingaan, zullen we weigeren. Want uiteraard kunnen we geen dingen doen die strijdig zijn met wat we vanuit het Woord weten. Of die schade berokkenen of die funest zijn voor de mensen waarvoor we zorg dragen. Ons schikken in de bepalingen van de boven ons geplaatsten is dus niet onbegrensd. Ons criterium zal altijd zijn om “tot elk goed (=heilzaam) werk gereed te zijn”.

Delen: