GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 14:17 – rechtvaardigheid, vrede en vreugde

25-01-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want het koningschap van God is niet eten en drinken maar rechtvaardigheid en vrede en vreugde in heilige geest.

Waar God heerst, daar verliest men zich niet in kortzichtige oordelen over gedragingen van de ander. Integendeel, daar krijgen de hoogste waarden gestalte. Zo zal het straks zijn wanneer het koningschap van God universele erkenning krijgt. Om te beginnen in de komende aeon, het Millennium. Dan zal Gods koningschap wereldwijd en openbaar zijn en alle volken zullen onder Jezus Christus’ heerschappij de zegenrijke vruchten daarvan plukken.

Alom zal dan rechtvaardigheid heersen. Er zal niet langer rechtsongelijkheid of willekeur zijn. Ieder zal naar recht ontvangen wat hem toekomt. Ook geen oorlogen of conflicten zullen er nog zijn. Oorlogsmaterieel zal worden omgesmeed voor vreedzame doeleinden. Ware tevredenheid zal men beleven en vandaar ook intense vreugde. Shalom zal heersen en dat zal zoveel meer blijken te zijn dan het ontbreken van oorlog. Wat nu nog een utopie lijkt, zal onder de heerschappij van Israëls Messias werkelijkheid worden.

Dit koningschap van God in openbare vorm is toekomstmuziek maar op kleine schaal en in verborgenheid wordt dat nu al beleefd. Overal waar Gods woord ‘de scepter zwaait’ wordt rechtvaardigheid betracht, vrede gesmaakt en vreugde beleefd. Dat is Gods veelbelovende koningschap in miniatuur!

Delen: