GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 14:18 – welgevallig en welbeproefd

26-01-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… rechtvaardigheid en vrede en vreugde in heilige geest. 18 Want wie daarin als slaaf voor Christus dient, is welgevallig bij God en welbeproefd bij de mensen.

Wat in het voorgaande vers het koningschap (of koninkrijk) van God heet, wordt hier genoemd: als slaaf voor Christus dienen. En daarmee is Paulus weer terug bij het eerdere thema van het Heer-zijn (=eigenaarschap) van Christus (14:9). Christus stierf en werd levend opdat Hij Heer zou zijn over doden en levenden. Waar dit beleefd wordt, daar komt het koningschap van God tot uitdrukking. Want in het nieuwe leven (=heilige geest!) dat Christus aan het licht bracht overheersen rechtvaardigheid, vrede en vreugde.

Het zijn deze hoogwaardige eigenschappen die het Heer-zijn van de opgewekte Christus typeren. God ziet met welgevallen daarop omdat Hij zichzelf daarin herkent. Hij is immers rechtvaardig en doet altijd recht aan zijn belofte. En Hij heeft vrede want alles is bij Hem volmaakt onder controle en Hij maakt ook vrede door alle vijanden tot zich te verzoenen (Kol.1:20). Louter vreugde is bij Hem want Hij is “de gelukkige God” (1Tim.1:11). Hem gelukt alles wat Hij onderneemt!

Hoe duister en verdraaid de wereld ook moge zijn, de kwaliteit van deze eigenschappen is boven elke twijfel verheven. Ze doorstaat elke toets!

Delen: