GoedBericht.nl logo
English Blog

2Petrus 1:20 – geen eigen uitlegging

27-01-2022 - Geplaatst door Andre Piet

…dit eerst wetende dat geen profetie der Schrift zijn eigen uitlegging wordt. Want nooit bij [de] wil van een mens werd profetie ooit voortgebracht…

Petrus beschrijft dat het (bevestigde) profetische woord als een lamp is, die schijnt in een donkere plaats. Dat wil zeggen: voor degene die weet dat geen profetie der Schrift een eigen uitlegging heeft. De woorden van de profeten (en die van de Schriften in het algemeen) vormen één onlosmakelijk geheel. De ene profetie der Schrift laat zich slechts verstaan in samenhang met andere profetieën. Geen profetie van de Schrift heeft zijn eigen uitlegging want profetieën leggen elkaar uit!

Profetieën en Schriften (Bijbelboeken) zijn geen onafhankelijke, op zichzelf staande documenten. De boeken zijn inderdaad ontstaan gedurende vele eeuwen, in tal van plaatsen en opgetekend door menig auteur. Maar het feit dat al die boeken samen als puzzelstukjes één geheel vormen, bewijst dat er één Bedenker achter schuil gaat. Het is de eenheid van de Bijbel die haar Goddelijke oorsprong bewijst. Een mens zou dit nooit kunnen voortbrengen. Zoals een mens ook niet in staat is te voorzeggen (= pro-feteren). Slechts GOD overziet de tijden en weet van tevoren de afloop. Ziedaar het Goddelijk keurmerk van de Schrift!

Delen: