GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 5:10 – geen water bij de wijn!

02-09-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Ik ben overtuigd van jullie in de Heer dat jullie niet anders van zin zullen zijn. Maar die jullie verstoort zal het oordeel dragen, wie hij ook is.

Paulus maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen in de ekklesia’s in Galatië. Juist in het voorgaande vers had hij nog aangegeven dat het zuurdeeg van valse leer het hele deeg dreigde te doorzuren. Toch beschouwt hij de situatie in Galatië niet als hopeloos. Hij heeft in elk geval het vertrouwen (“overtuigd … in de Heer”) dat zijn brief zó overtuigend is dat zijn lezers “niet anders van zin zullen zijn”.

In zekere zin zijn de Galatische gelovigen slachtoffers van mensen die hen kwamen ‘verstoren’ (1:6) en het Evangelie verdraaien.  In bovenstaand vers gebruikt Paulus trouwens een enkelvoud (“hij”) maar in vers 12 is het weer meervoud. Was er onder de ‘opstokers’ misschien één leider op wie hier wordt gedoeld?

“Het oordeel” dat Paulus over deze valse leraren had uitgesproken was niet mals. Ze betoonden weliswaar ijver, maar van het slechtste soort (4:17). Ze hadden de Galaten ‘betoverd’ (3:1) en misleid met een ‘evangelie’ dat geen Evangelie is. Tot twee keer toe had de apostel zijn “anathema” daarover uitgesproken (1:8,9). Het Goede Bericht is ge-wel-dig maar wee degene die water bij deze wijn doet!

Delen: