GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 6:16 – de regel van de nieuwe schepping

24-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want in Christus is noch besnijdenis iets, noch voorhuid, maar een nieuwe schepping. 16 En zovelen zich naar deze elementaire regel richten, vrede en ontferming zij over hen en over het Israël van God.

De Judaïseerders beijverden zich om de gelovigen onder religieuze regels te stellen. Vooral de besnijdenis werd gepromoot (6:12). In no-time had men zich in Galatië laten inpakken door deze predikers en daarmee was men afgebracht tot een ‘evangelie’ dat geen Evangelie is. De boodschap van genade en vrijheid die men in aanvang via Paulus leerde kennen, had plaatsgemaakt voor religie en men was daarmee weer ’terug bij af’. Teruggekeerd tot de zwakke en arme elementen van de wereld van voordat men het Evangelie leerde kennen (4;3,9).

Voor Paulus telde maar één elementaire regel: die van de nieuwe schepping. De waarheid dat een ieder die in de opgewekte Christus is, volmaakt, rechtvaardig en onaantastbaar is. Die nieuwe schepping is geen ideaal dat gelovigen moeten proberen te bereiken, nee, het is de positie waarin we op voorhand zijn geplaatst en van waaruit we mogen leven. Het is geen finish maar het startpunt. Dat is de elementaire regel, het ABC, de maatstaf van waaruit we denken en ons leven richten. Daarin en daarin alleen vinden we vrede en ontferming!

Delen: