GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 6:15 – een nieuwe schepping!

23-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want in Christus is noch besnijdenis iets, noch voorhuid, maar een nieuwe schepping.

Dit vers lijkt sterk op wat we in 5:6 lazen. De controverse tussen besnijdenis en voorhuid (als aanduiding voor onbesnedenheid) zet Paulus hier als volstrekt irrelevant neer. “In Christus”, d.w.z. in Hem die werd opgewekt uit de doden (1:1), speelt de godsdienstige status van het vlees geen enkele rol. In Christus is de besneden Jood niet meer en de onbesneden ‘heiden’ niet minder.

Voorbij “het kruis van onze Heer Jezus Christus” is een nieuwe schepping tot stand gekomen, waarvan Hij de eersteling is. “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen” (2Kor.5:17). Let wel: dit beschrijft de positie van allen die in Christus zijn. Ongeacht of men die positie kent of dat men zich van die positie bewust is of dat men eruit leeft. Het feit staat!

God rekent een ieder in Christus als “nieuwe schepping”. Volmaakt. Zonder zonde. Rechtvaardig. Geen menselijke actie brengt ons in deze positie en geen enkele menselijke actie kan ons ook van deze positie afbrengen. Ze is onaantastbaar en in Christus verankerd en gegarandeerd. Wat een rijkdom om dit te weten en te beleven!

Delen: