GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:16 – voor een ieder die gelooft

27-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Want het goede bericht beschaamt mij niet, want het is Gods kracht tot redding, voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood alsook voor de Griek.

Paulus heraut het Evangelie zo vrijmoedig en onbeschaamd, omdat het hem niet beschaamt. Het is een boodschap waarmee hij voor de dag kan komen omdat het precies is, wat het claimt te zijn. Het is een bericht, een mededeling, een feit dat wáár is, ongeacht of de ontvanger het gelooft of niet. En bovendien is het een onmiskenbaar goed bericht, eveneens ongeacht of men het gelooft of niet. Want het vertelt: GOD redt! Onvoorwaardelijk en ‘om niet’. Zó klinkt in het Evangelie door “GODS kracht tot redding”. Het is immers het Evangelie van GODS Zoon (:9) wiens Naam JEZUS is, dat betekent: JAHWEH redt! 

Het eerste feit is dat GOD een ieder redt. Het tweede feit is hoe GOD vandaag redt, namelijk “een ieder die gelooft“. Dit thema zal later nog uitvoerig aan de orde komen. Geloven wil zeggen: van harte vertrouwen dat GOD zijn woord waar maakt. Geloven is geen prestatie. Want dan zou het werken zijn (4:5). Geloof is juist de erkenning dat een mens niets kan en ook niets hoeft te doen!

Delen: