GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:4,5 – het huisgezin van de opziener

28-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

(De opziener dan moet…) zijn eigen huisgezin voortreffelijk voorgaan, kinderen hebbend in onderschikking met alle eerbaarheid. 5 Indien echter iemand zijn eigen huis niet voorgaat, hoe zal hij zorgen voor de ekklesia van God?

Het profiel dat Paulus van de opziener geeft laat zien dat aan de opziener hoge eisen worden gesteld. Niet omdat hij zonodig een ‘schaap met vijf poten’ moet zijn of een alleskunner, maar de opziener dient vóór alles geloofwaardig te zijn in zijn functie. Paulus stelt de rethorische vraag hoe de opziener zorg kan dragen voor de ekklesia van God, als hij niet eens in staat blijkt om leiding te geven in zijn eigen huis(gezin)? De vraag stellen, is haar beantwoorden.

Het is twijfelachtig vanuit het bovenstaande of het ook een voorwaarde is dat de opziener getrouwd is en kinderen heeft. In dat geval zou Paulus zelf niet eens voor de functie in aanmerking komen… Het lijkt er daarom eerder op dat Paulus bedoelt: als de opziener getrouwd is en kinderen heeft, dan dient hij een goed vader te zijn en voortreffelijk leiding te geven aan zijn gezin.

Een mooi woord trouwens zoals het leidinggeven hier wordt genoemd: voorgaan. Of letterlijker: vooraan staan. Dat is wat een goed leider typeert: hij dicteert niet, maar is een voorbeeld en gaat voorop.

Delen: