GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:6 – geen nieuweling

29-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Geen nieuweling opdat hij niet wanneer hij verwaand wordt, in het oordeel zou vallen van de verdachtmaker.

De opziener waar Timotheüs naar moest uitkijken zou ook geen nieuweling zijn. Dat sluit nauw aan bij hoe opzieners ook elders worden genoemd: ‘ouderen’ (Tit.1:5,7; Hand.20:17,28). Evenals ons woord ‘senior’ wijst dit kenmerk vooral op rijpheid en ervaring. Iemand die pas gelovig is geworden of nog al te jong is mist deze eigenschappen, hoe begaafd en geschikt hij verder ook moge wezen.

Als reden waarom de opziener geen nieuweling zou zijn, wordt hier opgegeven dat hij gevaar zou lopen daardoor verwaand te worden. Hij zou zich verbeelden heel wat te zijn en de aandacht naar zichzelf trekken en zou daarmee vervallen in “het oordeel van de verdachtmaker”. Wat betekent dat laatste?

“Verdachtmaker” is hier de weergave van het Griekse ‘diabolos’, het woord waar ons begrip ‘duivel’ van afgeleid is. Dit woord kan inderdaad specifiek verwijzen naar “de oude slang” oftewel satan (Openb.12:9), maar dat hoeft niet perse (zie b.v. 3:11 of 2Tim.3:3). Vanuit haar elementen betekent ‘diabolos’ ‘dooreenwerper’ en doelt op iemand die de dingen verdraait, verdacht maakt en lastert. Hij is er opuit om aan te klagen. Een verwaande opziener zou “het oordeel van de verdachtmaker” een schijn van gelijk kunnen geven.

Delen: