GoedBericht.nl logo
English Blog

Openbaring 1:1 – openbaring van Jezus Christus

05-08-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Openbaring van Jezus Christus…

Is het niet opmerkelijk dat de eerste woorden in dit boek al meteen de twee bekendste benamingen van dit boek onderuit halen? Vaak wordt het boek ‘Openbaringen‘ genoemd. Maar het boek spreekt zelf van ‘openbaring’. Enkelvoud dus.

Ook spreekt men van ‘de openbaring van Johannes‘ terwijl Johannes zelf zegt dat het de “openbaring van Jezus Christus” is. Want Hij wordt in dit boek openbaar. Het Griekse woord dat hiervoor gebruikt wordt is ‘apocalyps’, dat letterlijk: ‘onthulling’ betekent. Met de gedachte van een bedekking die wordt weggenomen. Zoals bij het onthullen van een beeld, het doek valt.

De essentie van dit boek is niet dat er allerlei openbaringen worden gedaan over gebeurtenissen in de toekomst. Het gaat niet om eindtijd-scenario’s. Nee, de hoofdzaak is dat iemand die nu nog verborgen is, in de (nabije) toekomst onthuld zal worden. Hij is de Christus, de Messias oftewel Gods Gezalfde. Maar dat is volmaakt verborgen. Hij is “de Koning der koningen” maar tot op vandaag zien we daar niets van. Straks wordt hij onthuld en zal hij de volkeren en de einden der aarde claimen als zijn bezit (Ps.2:8). Dan wordt mét de Koning, ook zijn Koninkrijk openbaar!

Delen: