GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 14:4 – de basis van onderlinge rust

02-01-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Wie bent u dat u andermans huisknecht oordeelt? Hij staat of hij valt voor zijn eigen heer. Maar hij zal staande blijven, want de Heer is bij machte hem te doen staan.

In het voorgaande vers klonk het argument dat het geen pas geeft een ander te minachten of te oordelen, aangezien God ons insluit en tot zich neemt. Waarom zouden wij dan elkaar uitsluiten? In dit vers voegt Paulus aan die gedachte een ander argument toe.

Als we erkennen dat we ieder persoonlijk het eigendom zijn van de Heer (Gr. kurios), welke grond heb ik dan om de ander ter verantwoording te roepen? Ik ben toch niet de heer of eigenaar van die ander? De vraag of die ander staat of valt, is niet aan mij ter beoordeling. En zelfs als die ander valt, dan nog is dat niet mijn zaak of verantwoordelijkheid.

Wanneer de ander (evenals ikzelf) het eigendom van de Heer is, waarom zou ik hem dan niet met een gerust hart overgeven aan Zijn zorg? Hij is immers als geen ander bij machte de ander te doen (op)staan. Met die wetenschap heb ik niet alleen zelf rust, maar kan ik ook de ander met rust laten!

Delen: