GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:9 – de Schepper van alles!

13-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… God, die het al schept…

Wat een onvoorstelbaar verschil met de zogenoemde ‘wijsheid van de wereld’, die uitgaat van een toevallige, onbedoelde samenloop van omstandigheden, waardoor alles zou zijn ontstaan. Men beweert het in alle ernst. Terwijl een klein kind kan zien dat alles wat we waarnemen een onwaarschijnlijke intelligentie en ontwerp verraadt. En dus een Ontwerper.

Ondertussen overstijgt de waarheid dat alles GODS creatie is majestueus ook alle godsdienstige ‘mitsen en maren’. Ieder schepsel, eervol of zonder eer, goed of kwaad, licht of duisternis, is werk van GODS handen (Jes.45:7). Van wie anders? Niemand heeft zichzelf gemaakt. Dat staat haaks op ‘de leer van de vrije wil’, die meent dat alles Gods creatie is, behalve de wil om God al of niet te dienen.

De logica dat GOD de Schepper is van het al geeft vrede in het hart. Maar ook hoop voor de toekomst. GOD weet wat Hij doet en zijn werk is nog niet af. Werk in uitvoering. Wanneer elk schepsel door Hem is bedacht, wat zou Hem dan kunnen weerhouden om daarmee ook zijn doel te bereiken? “Want uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in de aeonen!”

Delen: