GoedBericht.nl logo
English Blog

Filippi 1:5 – deelname aan het Evangelie

09-11-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Ik dank mijn God telkens als ik jullie gedenk, 4 altijd in al mijn gebeden bid ik voor jullie allen met vreugde, 5 over jullie deelname aan het Evangelie, vanaf de eerste dag tot nu toe.

Paulus is zo dankbaar voor wat de Filippiërs voor hem betekenen, dat hij hen voortdurend noemde in zijn dankgebeden. Het motief van die dankbaarheid noemt hij in vers 5: de deelname van de Filippiërs aan het Evangelie. Niet als een tijdelijke bevlieging, maar “vanaf de eerste dag tot nu toe”. Dat was inmiddels al meer dan tien jaar; de tijd tussen Handelingen 16:11 en 28:30.

Het woord voor “deelname” in deze tekst is in Grieks ‘koi-noonia’ dat letterlijk ‘gemeenschap’ betekent en meestal ook zo wordt vertaald. Paulus bracht het Evangelie en de Filippiërs deelden daarin. Ongetwijfeld hebben zij het Goede Bericht zelf ook doorgegeven maar in deze brief wijst Paulus vooral op hun deelnemen aan zijn arbeid in het Evangelie (4:15,16). Vanaf de aanvang hebben zij Paulus ondersteund en voortgeholpen. Niet alleen toen hij bij hen was maar ook na zijn vertrek hebben ze hem geheel vrijwillig telkens bijdragen gestuurd. Daarmee bewezen deze Filippiërs dat het Evangelie zoals Paulus dit predikte, ook hun hart had. Deze deelname was geen lippendienst, maar metterdaad!

Delen: