GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 1:11 – niet naar de mens

25-04-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want ik maak jullie bekend broeders dat het evangelie dat door mij geëvangeliseerd wordt, niet is naar de mens.

De scherpe boodschap die Paulus bracht was overduidelijk niet bedoeld om mensen te behagen. Mocht het zijn broeders misschien zijn ontgaan (?), dan maakt hij hen hier alsnog bekend dat het Evangelie dat door hem geëvangeliseerd wordt, “niet is naar de mens”. Het is niet menselijk van oorsprong en evenmin menselijk van aard. Want geen mens zou het bedenken. Waar de mens iets bedenkt wordt de mens altijd op een voetstuk gezet. Maar in het Evangelie dat Paulus predikt, spelen menselijke bijdragen geen enkele rol. God gaat zijn weg en Hij vervult wat Hij belooft, zonder dat van de mens ook maar enige inbreng wordt gevraagd of zelfs geaccepteerd. Alle menselijke roem is uitgesloten.

Maar het feit dat Paulus’ Evangelie “niet naar de mens is”, doet niets af van de waarheid dat dit Evangelie wel degelijk voor de mens is. Want het heet met recht ‘Evangelie’, d.w.z. het is een goed bericht! Sterker nog: juist omdat de boodschap “niet naar de mens is”, is het een ultiem goed bericht voor de mens. Want geen mens kan er iets aan toedoen maar (godszijdank!) ook niets aan afdoen!

Delen: