GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:2,3 – hoogwaardig profiel

25-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

De opziener dan moet onbesproken zijn, man van één vrouw, nuchter, bezonnen, beschaafd, gastvrij, vaardig in het onderwijzen, 3 niet aan wijn verslaafd, niet opvliegend maar inschikkelijk, geen vechter of geldliefhebber…

Later zullen we nog zien dat Paulus de ekklesia een “pijler en basis van de waarheid” noemt (3:15). Zo kijkt God naar het gezelschap dat samenkomt op grond van Zijn woord. Dat woord zou klinken en “de opziener” ziet daarop toe. Niet een synode of kerkenraad, maar “de opziener” is ervoor aansprakelijk dat het betrouwbare woord wordt gepredikt en onderwezen. In de ekklesia is er geen grotere verantwoordelijkheid dan deze en dat verklaart waarom Paulus aan de opziener zulke hoogwaardige eisen stelt.

Hij moet “nuchter” en “bezonnen” zijn en zich niet laten leiden door driften (“niet opvliegend”). Ook is hij niet uit op eigen gelijk (“geen vechter”) en evenmin beoogt hij om van zijn werk financieel beter te worden (“geen geldliefhebber”). Zijn huis staat open om anderen te ontvangen (“gastvrij”) en hij weet zich te beheersen (“niet aan wijn verslaafd”) en stelt zich “beschaafd” en “inschikkelijk” op. Hij hoeft niet perse actief als leraar te zijn maar op z’n minst wel vaardig om te onderwijzen, al was het maar om tegensprekers van de gezonde leer te kunnen ontmaskeren (Tit.1:9).

Delen: