GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 1:6 – geen kinderen in opspraak

26-04-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Als iemand onaanklaagbaar, man van één vrouw, gelovige kinderen heeft die niet in opspraak zijn vanwege liederlijkheid of niet-onderschikkend.

Tegen de senior die Titus moest aanstellen, mochten geen aanklachten lopen. Hij zou ook niet polygaam zijn. Een derde vereiste betreft het gezin van de senior.

In 1Timotheüs 3:4 en 5 beschrijft Paulus dezelfde vereisten voor een opziener maar motiveert hij dit ook. Een opziener die niet in staat blijkt zijn eigen huis te besturen is gediskwalificeerd om de ekklesia als huis van God te besturen. Als de kinderen thuis in opspraak zijn (Gr. kategoria > categorisch) vanwege liederlijk of rebellerend gedrag, moet de aspirant opziener eerst maar eens thuis optreden. Daarom is het logisch dat Titus uit moest kijken naar mannen die thuis bewijzen bekwaam te zijn om leiding te geven.

Evenals in 1Timotheüs 3 gaan de eisen die in Titus 1 worden gesteld aan de opziener, over de kinderen thuis. Zijn zij eenmaal volwassen en het huis uit, dan kan hun gedrag uiteraard niet meer de ouders worden aangerekend. Het gaat er sowieso niet om dat ouders schuldig zijn als kinderen niet in het gareel lopen. Het profiel dat Paulus  schetst is niet moralistisch of veroordelend. Het gaat om de geloofwaardigheid van de opziener. Of beter nog: om die van “de gezonde leer” (:9)!

Delen: