GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:17 – de enige God

06-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

De Koning van de aeonen nu, de onvergankelijke, onzienlijke, enige God zij eer en heerlijkheid tot in de aeonen van de aeonen, amen!

Er is geen waarheid in heel de Schrift zó elementair als die van de ene God. Toen een schriftgeleerde aan Jezus vroeg wat het eerste gebod van alle is, antwoordde Hij: “Hoor, Israel, de Heer onze God, de Heer is één…” (Mar.12:29). Jezus’ antwoord was direct ontleend aan Deuteronomium 6:4, het zogenaamde ‘Sjema’ dat als essentie in de joodse ziel is ingegraveerd. En de echo ervan weerklinkt royaal in het NT. Jezus sprak in het hogepriesterlijk gebed zijn Vader aan als “de enige, waarachtige God” (Joh.17:3). En ook Paulus verklaart nadrukkelijk tegenover het heidendom: “voor ons nochtans is er slechts één God, de Vader…” (1Kor.8:6).

Vanuit dit perspectief is het onvoorstelbaar hoe de christenheid reeds na enkele eeuwen deze waarheid heeft ingewisseld voor onbijbelse en onbegrijpelijke formules als die van de ‘drie-eenheid’. Deze leer heeft in Nicea zelfs de status gekregen van het allerbelangrijkste dogma. Het hele idee is (terecht!) verkapt meergodendom voor een orthodoxe jood. Ook Paulus leert een zuiver monotheïsme en verklaart hier nadrukkelijk dat de onvergankelijke en onzienlijke God, de enige God is (Gr. monoo theoo). Hem zij eer en heerlijkheid… AMEN!

Delen: