GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 3:14 – zegen voor de natiën en Israël

28-06-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Christus kocht ons vrij uit de vloek van de wet (…) 14 opdat de zegen van Abraham tot de natiën zou komen in Christus Jezus [en] opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

Christus kocht ons (=Israël) vrij uit de vloek van de wet met twee oogmerken (2x “opdat” in vers 14) . In de eerste plaats opdat de zegen van Abraham tot de natiën zou komen. In Abrahams zaad (= Christus Jezus) zouden immers alle geslachten van de aardbodem worden gezegend.

Het tweede “opdat” gaat over Israël. Het “wij” in vers 14 slaat evenals het “ons” in vers 13 op het volk dat onder de wet was en zou worden vrijgekocht (4:5). Het is ook aan Israël aan wie “de belofte van de Geest” was gegeven. Het ontvangen van de Geest maakt deel uit van het nieuwe verbond, “niet van de letter, maar van de Geest” (2Kor.3:6). Of, zoals Jesaja (59:21) profeteerde: “dit is mijn verbond met hen, zegt JAHWEH. Mijn Geest, die op u is…”.

Het is “in Christus Jezus” dat de zegen van Abraham tot de natiën komt. Maar dat niet alleen. Ook het volk van Israël ontvangt via Hem de beloofde Geest. Hoe? Niet door werken, maar “door het geloof” (Rom.3:30). Door het geloof alleen!

Delen: