GoedBericht.nl logo
English Blog

Spreuken 15:30 – het beste gezondheidsadvies!

18-06-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Het licht der ogen verblijdt het hart; een goed bericht verkwikt het gebeente.

Iedere dokter kent het placebo-effect. Dat is het genezende effect dat optreedt, louter door vertrouwen. Hetzij in de arts, in de behandeling of in het medicijn. Maar het omgekeerde bestaat ook: het nocebo-effect. Mensen kunnen ziek worden van een bedreigende boodschap. Niets dat zozeer het immuun-systeem van een mens aantast als stress. Bijvoorbeeld door angst voor ziekte. Of door paniek die effectief via de media wordt gezaaid. Het ondermijnt de weerstand.

Zoals stralende ogen het hart verblijden, zo verkwikt een goed bericht het gebeente, zegt Salomo. Welnu, het Evangelie zoals Paulus dit mocht prediken onder de natiën, is bij uitstek zo’n goed bericht. Nee, het geeft geen garanties voor gezondheid, zoals veel predikers ons graag willen laten geloven. Dat zijn charlatans. Want zulke garanties behoren bij het Evangelie van het Koninkrijk dat straks via Israël wereldwijd gepredikt zal worden.

Het goede bericht dat Paulus predikte garandeert geen gezonde body. Maar vergis je niet: niets is zo gezond als het goede bericht. Het heet daarom ook “de gezonde leer” (1Tim.1:10) en het zijn “gezonde woorden” (2Tim.1:13). Wil je weerstand? Zet de TV uit en stem af op wat GOD te melden heeft!

Delen: