GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 1:22,23 – onbekend in Judea

10-05-2022 - Geplaatst door Andre Piet

En ik was van aangezicht onbekend aan de ekklesia’s van Judea, die in Christus zijn, 23 maar zij hoorden alleen dat hij die ons eens vervolgde, nu het geloof evangeliseert dat hij eens te gronde richtte…

Na Saulus’ bezoek aan Jeruzalem heeft hij jaren in de streken van Syrië en Cilicië het geloof geëvangeliseerd, dat hij tevoren verwoestte. Slechts het laatste jaar van die periode, waarin hij door toedoen van Barnabas in Antiochië terecht was gekomen, wordt door Lucas beschreven (Hand.11:25).

Vanwege dit langdurig verblijf ver buiten het Joodse land, was Paulus van aangezicht onbekend in de ekklesia’s van Judea. Met Judea doelt Paulus hier vermoedelijk op de Romeinse provincie (vergl. Syrië-Cilicië in 1:21), waaronder ook de gebieden van Samaria en Galilea vielen. Slechts in Jeruzalem was Saulus een ‘oude bekende’ aangezien hij daar was opgeleid. Bovendien heeft hij tijdens zijn kortstondig bezoek aan Jeruzalem (1:18,19), behalve Petrus en Jakobus ook nog wat medegelovigen ontmoet (Hand.9:26-30). Dat was het dan ongeveer.

Tot aan de vergadering die wordt beschreven in Galaten 2 heeft Paulus niet of nauwelijks contact gehad met Jeruzalem. En voorzover dat er wel is geweest, dan was het om hen wat te vertellen (1:18) danwel om een collecte af te dragen (Hand.11:30). En bepaald niet om geïnstrueerd te worden door de apostelen.

Delen: