GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 1:23,24 – ze verheerlijkten God in mij

11-05-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… maar zij hoorden alleen dat hij die ons eens vervolgde, nu het geloof evangeliseert dat hij eens te gronde richtte. 24 en zij verheerlijkten God in mij.

Ook al was Paulus al vele jaren niet in Judea geweest, er drongen wel geruchten door over zijn evangelisatiewerk in Jeruzalem (Hand.9) en in Syrië en Cilicië. Saulus’ naam was berucht vanwege zijn verwoestende activiteiten destijds en hoe opzienbarend was het daarom dat nu uitgerekend deze man evangeliseert! De frase “…maar zij hoorden alleen…” geeft aan dat wat men over Paulus wist, slechts ‘van horen zeggen’ was. Ook vanuit de ekklesia’s in Judea was Paulus in geen geval beïnvloed.

In Judea werd over Paulus gezegd dat hij nu “het geloof evangeliseert”. Opmerkelijk! “Het geloof” is hier de inhoud van het Evangelie en dit staat tegenover “werken van de wet” (zie 3:2, 5,23 en 24). Dit betekent dat men ook in Judea (waar men slechts “het Evangelie van de besnijdenis” kende!) beleed, dat een mens slechts door genade wordt gered (Hand.15:11). Er valt niets te werken (= verdienen) dan alleen een goed bericht te geloven. Het moest de Galaten toch te denken geven dat terwijl Judaïseerders in hun eigen midden Paulus verdacht maakten, de gelovigen in Judea, God verheerlijkten om het geloof dat hij evangeliseerde!

Delen: