GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 3:17 – opdat de wéreld gered zal worden

07-05-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem gered zou worden.

Johannes 3:16 is vermoedelijk het bekendste vers in heel de Bijbel. “Want alzo lief heeft God de wereld….”. Maar is het dan niet opvallend dat het daaropvolgende vers 17, dat een toelichting is op vers 16, zo onbekend is? Vers 16 spreekt over degene die vandaag gelooft en eeuw-ig leven heeft. Dat is het leven van de toekomende eeuw.

Maar GOD heeft ook een plan met de wereld. Hij heeft immers de wereld lief. Want het is zijn wereld –  Hij laat haar niet in de steek. GOD zond zijn Zoon opdat de wereld gered zou worden. De wereld is verloren maar zal worden gered. Want iets moet verloren zijn, wil het gered kunnen worden.

Gods doel met de zending van zijn Zoon was de redding van de wereld. Zou zijn Zoon daar niet in slagen, dan is God een ‘doelmisser’. Of in Bijbelse termen: een zondaar. Dat is uiteraard GOD onwaardig. Want ‘wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet’. Daarom is Gods Zoon ook met recht “de Redder der wereld” (Joh.4:42). Wat een goed bericht!

Delen: