GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 2:4 – onze vrijheid in Christus Jezus

18-05-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Het was echter vanwege de binnen gesmokkelde valse broeders, die waren binnen gekomen om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, te bespioneren en ons tot slaaf te degraderen.

Wanneer we vers 3 als tussenzin opvatten, dan geeft bovenstaand vers de reden aan van Paulus’ bezoek aan Jeruzalem. Er waren in Antiochië valse broeders binnen gesmokkeld. Deze letterlijke vertaling suggereert dat zij als ‘undercover’ er op uit waren gestuurd. Waarschijnlijk betreft het gelovigen die afkomstig waren uit de partij van de farizeeën (zie Hand.15:5).

Deze broeders waren “vals” (Gr. pseudo), omdat ze de “vrijheid die wij in Christus Jezus hebben” wilden veranderen in slavernij. Als spionnen keken ze rond om te controleren of de ‘heidense’ broeders wel besneden waren, maar ook of de Joodse gelovigen wel ‘kosher’ met hen omgingen. Alle gelovigen in Christus moesten naar hun opvatting worden ‘gejudaïseerd’. Dezelfde doelstelling die ook de Galatische predikers voor ogen stond.

“Vrijheid” is één van de sleutelwoorden in deze brief (4:5,22,30; 5:1,13). In Christus Jezus is er vrijheid. De Griek hoeft niet Joods te worden. Sterker nog: ook de Jood vandaag staat niet “onder de wet” (Gal.4:5). Uitgebreid zal Paulus dit nog gaan toelichten. “Voor vrijheid maakte Christus ons vrij”.  Houd dus stand en laat je geen slavenjuk opleggen (5:1).

Delen: