GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 2:5 – onverzettelijk!

19-05-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Voor hen simuleerden wij zelfs geen uur onderschikking, opdat de waarheid van het evangelie verder ook bij jullie zou blijven.

De valse broeders waarover Paulus hier spreekt zijn degenen die in Antiochië waren ‘binnengesmokkeld’ om “onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben” te bespioneren. Zij waren er op uitgestuurd om te zien of de gelovigen uit de natiën wel werden ‘verjoodst’ (gejudaïseerd). Maar zulke spionage maakten niet alleen de gelovigen uit de natien maar ook de joodse gelovigen tot slaven.

Paulus en Barnabas hebben zich hier van meet af aan enorm tegen verzet, zo lezen we in Handelingen 15:2. Omdat ze overtuiging hadden dat “de waarheid van het Evangelie” werd aangevallen, waren ze bereid daarvoor te strijden tot in Jeruzalem aan toe. “Geen uur”, of zoals wij zouden zeggen: geen ogenblik, hebben ze zich naar deze broeders toe gedwee opgesteld. En ook niet gedaan alsof.

Wat een vastberadenheid en liefde voor “de waarheid van het Evangelie” spreekt uit Paulus’ houding! Hij redeneerde niet: ach, laten we maar de confrontatie vermijden en daarmee de lieve vrede bewaren. Dat mag men dan tegenwoordig graag ’tolerant’ noemen, in werkelijkheid is het onverschilligheid. Waar de waarheid aantoonbaar in het geding is, wist Paulus van geen wijken!  Geen millimeter!

Delen: