GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 7:56 – staande, ter rechterzijde Gods

08-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

En hij zei: zie, ik aanschouw de hemelen geopend en de zoon van de mens, staande, ter rechterzijde Gods.

Stefanus had zojuist in een gloedvol betoog gesproken voor het Sanhedrin. Hij toonde de rode draad door Israëls geschiedenis. Nooit deden ze anders dan te verwerpen degenen die van Godswege tot hen waren gezonden. Denk aan Jozef (7:9) en Mozes (7:25). En nu dus recentelijk weer. Men had Jezus overgeleverd om te worden gekruisigd. Maar God deed hem drie dagen later opstaan en heeft hem verhoogd aan zijn rechterhand. Zoals was voorzegd door de profeten.

De afgelopen jaren had dit getuigenis van de opgewekte Messias krachtig geklonken in Jeruzalem. Bevestigd door vele wonderen en tekenen. Maar tevergeefs. Israëls leiders verwierpen het getuigenis wederom. En nu stonden ze op het punt Stefanus (= ‘kroon’) te stenigen.

Stefanus kijkt omhoog en wat hij ziet is zijn getuigenis samengevat. In de heerlijkheid van God ziet hij “de zoon van de mens”, de Ben Adam. Degene die zijn toehoorders hadden laten kruisigen. Hij ziet hem echter niet dood maar opgestaan. Zoals Johannes dat later ook zou zien: een geslacht lammetje… jawel, maar staande (Openb.5)! D.w.z. opgewekt uit de doden.
En Stefanus, hij straalde (6:15)!

Delen: