GoedBericht.nl logo
English Blog

Filippi 2:5,6 – de gezindheid in Christus Jezus

04-01-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Laat die gezindheid onder jullie zijn, welke ook in Christus Jezus [is], 6 die in Gods gestalte zijnde, het geen roof acht God gelijkend te zijn…

‘Gezindheid’ was het onderwerp in de voorgaande verzen (2:2-4). Dit wordt voortgezet in vers 5 waar de gezindheid van Christus Jezus aan de Filippiërs ten voorbeeld wordt gesteld. Vaak wordt deze passage (vers 5 t/m 11) losgekoppeld van de context alsof Paulus hier onderwijs beoogt te geven over het ‘voorbestaan’ van Christus. Dat laatste is hier sowieso niet aan de orde en bovendien: het onderwerp hier is de gezindheid van Christus Jezus.

In het origineel valt op dat de gezindheid van Christus Jezus drie keer in de zogenaamde aorist-vorm wordt geformuleerd. Deze werkwoordsvorm benadrukt het feit, zonder informatie over de tijd. Christus Jezus (1) acht het geen roof God gelijkend te zijn en (2) Hij ontledigt zichzelf en (3) Hij vernedert zichzelf. Deze feiten demonstreren Christus’ gezindheid.

De vraag die zich hier opdringt is: wat betekent het dat Christus Jezus in Gods gestalte zijnde, het geen roof acht God gelijkend te zijn? Doelt dit op Christus Jezus’ huidige positie waarin Hij als Verhoogde het Beeld van God is? Inderdaad, die eer heeft Hij niet zichzelf toegeëigend (integendeel!) laat staan geroofd. Deze eer is Hem van Godswege geschonken!

Delen: