GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:2 – zonder uitzicht?

24-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… waardoor (=het Evangelie) jullie ook worden gered, indien jullie het woord waarmee ik evangeliseerde vasthouden. Tenzij jullie natuurlijk tevergeefs geloven.

Met nadruk wijst Paulus op het Evangelie zoals hij dat enkele jaren eerder had bekend gemaakt aan de Korinthiërs. Dat is het Goede Bericht wat ze hadden gehoord en waardoor ze ook worden gered. Let op “worden gered”, dat is onvoltooid. Paulus doelt hier op “de verlossing van ons lichaam” in de toekomst (Rom.8:23,24). Op de opstanding dus, het onderwerp van dit hoofdstuk.

Het uitzicht op deze toekomstige redding van het lichaam, is volledig gebaseerd op het woord dat Paulus de Korinthiërs had bekend gemaakt. Maar zou de bewering die in Korinthe rondzong waar zijn (namelijk dat er geen opstanding van doden is; 15:12), dan is de redding slechts een ijdele hoop.

Het gaat er Paulus niet om dat de redding afhankelijk zou zijn van het vasthouden van de Korinthiërs. Het gaat er om dat als het Evangelie niet waar zou zijn, we de redding wel ‘op onze buik kunnen schrijven’. En het houdt ook in dat ons geloof dan een tevergeefse zaak zou zijn. Terwijl de uiteenzetting nog moet beginnen, maakt Paulus meteen duidelijk wat er op het spel staat.

Delen: