GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 26:26 – bekende feiten

23-01-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Want de koning is van deze dingen op de hoogte en tot hem spreek ik vrijmoedig. Want ik ben er van overtuigd dat niets van deze dingen hem onopgemerkt zijn. Het is immers niet in een uithoek verricht.

Paulus staat voor koning Agrippa, een telg uit de Herodes-familie. Agrippa was een expert op het gebied van het Jodendom en daarom had de ‘heidense’ stadhouder Festus ook zijn hulp ingeroepen. Terwijl Paulus aan het woord was viel Festus hem in de rede door te beweren dat Paulus gek was geworden door zijn vele kennis van de Schriften.

Maar Paulus is niet erg ondersteboven. Stadhouder Festus wist niet beter. Koning Agrippa daarentegen wist maar al te goed dat wat Paulus had verteld over Jezus, volkomen juist was. Agrippa wist vanuit de familie van het proces tegen Jezus maar ook van de vele getuigenissen van Jezus’ opstanding. Agrippa kende de beweging van de ‘Nazareners’. Dat was al decennia lang actueel nieuws in het Judese land. En ook een groot twistpunt.

De boodschap die Paulus bracht ging over feiten. Zaken die voorzegd waren door de profeten en bevestigd door honderden ooggetuigen. Eén zo iemand stond nu voor Agrippa’s neus. Feiten laten zich moeilijk loochenen…

Delen: