GoedBericht.nl logo
English Blog

Prediker 9:11 – tijd en toeval

21-06-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Wederom zag ik onder de zon, dat niet de snelsten de wedloop winnen, noch de sterksten de strijd, noch ook de wijzen het brood, noch ook de schranderen de rijkdom, noch ook de verstandigen de gunst, want tijd en toeval treffen hen allen.

Voor degenen die graag geloven dat succes afgedwongen kan worden is bovenstaande vaststelling nogal ontnuchterend. Het is een typisch menselijk trekje om succes en prestaties op eigen rekening te schrijven. Want ja, aan de observatie dat het een mens toevalt, valt weinig eer te behalen.

Toch zouden we moeten beseffen dat ons bestaan heel wat minder maakbaar is dan we graag zouden willen. In welke conditie kwam ik ter wereld? Waar stond mijn wieg? In welk milieu werd ik groot? Wie vormden mij? En met welke waarden en normen? Hoeveel mogelijkheden kreeg ik om te ontwikkelen. Al deze factoren (en nog oneindig veel meer!), maken mij tot de mens die ik ben. Geen mens, niemand heeft zichzelf gemaakt!

Eén is onze Schepper en Formeerder. En Hij is degene die alles naar zijn Plan timet en doet toevallen. Hij is GOD, d.w.z. Degene die alles een plaats geeft. Right time, right place. Nooit maakt Hij een fout!

Delen: