GoedBericht.nl logo
English Blog

Prediker 3:14- al wat God doet

20-06-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuw-ig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze.

Ons bestaan op aarde, van de wieg tot het graf, is slechts een speldenprik op de landkaart van de aeonen (‘eeuwen’, wereldtijdperken). Voor zover een mens wat is en betekent, is dat uitsluitend omdat GOD een plan heeft en dit realiseert. Alleen wat Hij doet heeft blijvende waarde en trotseert de aeonen. Al wat een mens met z’n intellect, vernuft, kracht en ijver meent toe te voegen aan GODS werk, is ijdelheid. Het legt geen enkel gewicht in de schaal. GOD heeft de mens niet nodig voor de realisering van zijn plannen. Dan zou de mens zich kunnen beroemen op zijn eigen bijdragen. Niets daarvan! Gelukkig is het evenmin mogelijk dat onze plannen en activiteiten ook maar iets kunnen afdoen van GODS werk of voornemen. Hij die in de hemel woont, lacht om zulke aanspraken (Ps.2:4).

Het is dit inzicht dat een mens op z’n plaats zet. Ik ben maaksel, Hij is de Maker. Die houding heet “de vreze van GOD”. En daar begint wijsheid (Ps.111:10). Hij zal het maken!

Delen: