GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 1:1 – Paulus, slaaf en apostel

07-04-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus, slaaf van God, apostel echter van Jezus Christus…

Een nieuwe brief van Paulus ligt voor ons om te worden besproken: de Titus-brief. Geen brief aan een ekklesia maar een persoonlijke brief van Paulus aan zijn medewerker Titus. Wie deze Titus was en wat de achtergrond en aanleiding is van Paulus’ schrijven zal tijdens de bespreking vanzelf aan de orde komen. Althans, wanneer de inhoud van de tekst daar aanleiding voor geeft.

Dat Paulus zich in de aanhef van deze brief introduceert als “slaaf van God” is tamelijk uniek. Wij kunnen het ons misschien moeilijk voorstellen, maar in de Bijbel heeft het begrip ‘slaaf’ beslist niet de louter negatieve lading die het tegenwoordig bij ons wel heeft. Een slaaf is een lijfeigene die geacht wordt 24-7 in dienst te zijn van zijn heer. Maar ook iemand die voor rekening is van zijn eigenaar omdat deze geacht wordt voor hem zorg te dragen. Dat is de verhouding waarin Paulus zich tot God verstaat. Hij is niet van zichzelf maar eigendom van God.

Ten opzichte van Jezus Christus echter typeert Paulus zich hier als apostel, dat wil zeggen: als afgevaardigde. Hoogst persoonlijk geroepen op de weg naar Damascus om Gods genade die reddend is verschenen aan alle mensen (Tit.2:11), bekend te maken!

Delen: