GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 1:1 – geloof van uitverkorenen van God

08-04-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus, slaaf van God, afgevaardigde echter van Jezus Christus, naar geloof van uitverkorenen van God en besef van waarheid die naar goede verering is…

Opmerkelijk dat niet één keer in dit vers een bepaald lidwoord (= de, het) wordt gebruikt. Paulus spreekt niet van het geloof van de uitverkorenen maar van “geloof van uitverkorenen van God”. Niet “het geloof” d.w.z. hetgeen geloofd wordt is hier het onderwerp maar het feit dat uitverkorenen van God geloven. Buiten Paulus’ apostelschap om is dat bepaald geen vanzelfsprekend gegeven.

Uitverkiezing in Israël was vooral een kwestie van afstamming. Israëlieten zijn uitverkoren omdat zij deel uit maken van het nageslacht van Jakob. En zo was men uitverkoren om als Leviet of priester dienst te doen in de tempel op basis van afkomst. Maar Paulus is een apostel van Jezus Christus “naar geloof van uitverkorenen van God”. Uitverkoren is men niet op grond van DNA of prestaties maar omdat men gelooft.

Behalve “geloof” (=vertrouwen) is ook “besef van waarheid” karakteristiek voor “uitverkorenen van God”. Daaraan kunnen ze worden herkend. Degenen die God heeft uitverkoren geloven en hebben besef van waarheid door wat Paulus als afgevaardigde van Jezus Christus mocht bekendmaken. Dat woord maakte hen gelovig en daardoor ontving men besef van waarheid.

Delen: