English blog

Spreuken 15:30 – op uw gezondheid!

24-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Het licht der ogen verblijdt het hart; een goed bericht verkwikt het gebeente.

Iedere dokter kent het placebo-effect. Dat is het positieve effect (genezing) dat optreedt, louter door vertrouwen in de arts, in de behandeling of in het medicijn. Het omgekeerde bestaat trouwens ook: het zogenaamde nocebo-effect. Iemand kan ziek worden louter door het vernemen van een bedreigende diagnose. Het effect van een positief of negatief bericht kan enorm zijn. Op zowel de psyche als op het lichaam van de mens.

Zoals stralende ogen het hart verblijden, zo verkwikt een goed bericht het gebeente, zegt Salomo. Het Evangelie zoals dit door Paulus werd gepredikt onder de natiën, is zo’n goed bericht bij uitstek. Zeker, het geeft geen garanties voor gezondheid, zoals al te veel predikers ons vandaag graag willen laten geloven. Ten onrechte. Want zulke garanties behoren bij het Evangelie van het Koninkrijk dat straks ook via Israël wereldwijd gepredikt zal worden.

Het goede bericht dat Paulus predikte, geeft geen garanties voor een gezonde body of voor genezing. Maar als buitengewoon goed bericht is het absoluut “gezonde leer” (1Tim.1:10). En het zijn “gezonde woorden” (2Tim.1:13). Wie het verneemt, wordt van harte verblijd. Neem ervan. Op uw gezondheid!

Delen: