GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 30:6 – momentopname

05-02-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen…

De toorn van God en zijn gerichten, zijn een Bijbelse realiteit. Dat mogen we niet wegpoetsen. Denk maar aan de zondvloed of de verwoesting van Sodom. Of aan de ondergang van Farao’s leger in de Rode Zee. Stuk voor stuk heftige gebeurtenissen. Maar het was geen willekeur. Gods toorn is nooit een grillige uiting van emotie of agressie. Het is ook nooit een doel in zichzelf. Is het u wel eens opgevallen dat in de Schrift Gods oordelen altijd relatief kort duren?

De leer van een eindeloos oordeel is een verzinsel vanuit de afgrond. Het maakt van God een demonisch karikatuur. Zoals het spreekwoord zegt: ‘… kwaad blijven is duivels’. Deze orthodoxe maar in wezen afschuwelijke leer staat haaks op het Bijbels gegeven dat GOD tot zijn doel komt met ieder schepsel (Kol.1:20).

Gods toorn verhoudt zich tot zijn welbehagen zoals een ogenblik zich verhoudt tot een lang leven. Dat zijn de proporties en verhoudingen. Als God toornt, doet Hij dat nimmer van harte (Klaagl.3:33). De beschrijving van zijn toorn is altijd een momentopname. Voorbijgaand en met het oog op correctie. Gods barmhartigheden, die houden nooit op (Klaagl.3:22)!

Delen: