GoedBericht.nl logo
English Blog

Jesaja 44:28 – God voorspelt niet, Hij voorzegt

15-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… die tot Kores zegt: Mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen: Het worde herbouwd en de tempel worde gegrondvest..

Met al onze techniek zijn we tot veel in staat. Maar één ding behoort in elk geval niet tot onze mogelijkheden: het zien in de toekomst. Zelfs de volgende minuut is onbekend terrein. We kunnen plannen maken. We kunnen onze prognoses opstellen maar zekerheid kan geen mens geven.

Slechts één kan ons uitsluitsel geven over de toekomst. Dat is Hij ‘die het heden kent en de toekomst overziet’. Profetie is ook precies het kenmerk waarin de Schrift zich onderscheidt van menselijke boeken. Profetie betekent letterlijk: voorzegging. De Schrift voorspelt niet, dat doen ‘waarzeggers’ (lees: leugensprekers). De Schrift voorzegt.

Bovenstaand hoofdstuk in Jesaja is een schitterend voorbeeld hiervan. Het zou nog honderdveertig jaar (!) duren eer Jeruzalem verwoest zou worden en vervolgens nog eens zeventig jaar later dat de stad en de tempel herbouwd zou worden. Een termijn trouwens die door Jeremia tevoren ook was genoemd (Dan.9:2). Enfin, God voorzegde al bij monde van Jesaja wat de naam van de koning zou zijn die Jeruzalem zou herbouwen: Kores (:28). En precies zo is het gegaan.
Op zo’n God kun je bouwen!

Delen: