English blog

Jesaja 40:29 – kracht en sterkte

02-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Hij geeft de bezwijmende kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.

Veel vertalingen spreken hier van ‘moede’ of ‘vermoeide’. Maar in het origineel is het extremer. ‘Bezwijmende’ of ‘uitgeputte’ komt dichterbij. Soms komt een mens in omstandigheden waarin hij totaal machteloos blijkt. Wanneer de draaglast de draagkracht overtreft. Dan bezwijk je daaronder.

In het voorgaande had Jesaja omhoog gewezen. Naar Hem die het groot heelal voortbracht en alle sterren bij name roept, zonder dat dat er ook maar één aan zijn aandacht ontglipt (:26). Naar Hem die alle tijden omspant. Voor wie niets verborgen is. Voor Hem is niets te groot maar ook niets te klein. Hij is het die nooit moe wordt of bezwijmt. En wiens verstand niet te peilen is (:28). Voor kracht en sterkte moet je dus bij Hem zijn. Hij heeft genoeg!

Wie zich oriënteert op Hem en op wat Hij te melden heeft, die ontvangt nieuwe kracht. Daar kun je mee verder. Sterker nog: het geeft een mens vleugels. Zijn kracht en sterkte verandert niet (zozeer) onze omstandigheden maar het tilt ons er boven uit! Hij voert ons op hoogten met weidse uitzichten. Op hoogten, waar onze problemen ineenschrompelen tot nietige probleempjes.

Delen: