GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:13 – eerst en daarna

12-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Want eerst werd Adam geformeerd, daarna Eva.

We stelden al vast dat in de Schrift leiding geven en het uitoefenen van heerschappij mannelijke functies zijn. De reden daarvoor is ten diepste typologisch: het mannelijke verwijst naar God als Schepper en het vrouwelijke verwijst naar de schepping. God heerst en leidt, terwijl het schepsel wordt geleid en aan Hem (jazeker, mannelijk!) is ondergeschikt. Die ondergeschikte positie is niet minderwaardig, maar juist de expressie van haar heerlijkheid. 

Maar als dit dan de verhoudingen zijn, hoe kan het dan dat we in de Schrift lezen van een Deborah die richteres was over Israël? Of dat vrouwen en public profeteerden, zoals een Hulda en de dochters van Filippus (zie ook 1Kor.11:5). Het is waar dat dit (relatief) uitzonderingen zijn, maar zulke ruimte biedt de Schrift wel degelijk. Ze bevestigen echter de regel dat de man voorop (eerst) gaat en geacht wordt ’te leiden’. Waar de man ontbreekt of te kort schiet of het laat afweten, daar neemt de vrouw noodzakelijk de mannelijke rol over. Vanuit dit perspectief is de opkomst van het feminisme in onze maatschappij feitelijk een aanklacht tegen de man. Sowieso, want hij is per definitie aansprakelijk. Waar de man zijn plaats inneemt en verstaat, zal de vrouw zich beschermd voelen en tot haar recht komen.

Delen: