GoedBericht.nl logo
English Blog

Hebreeën 2:14 – de macht van de dood

23-07-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat Hij door de dood hem, die de macht van de dood heeft, de diabolos, zou teniet doen…

Nogal wat moderne bijbelvertalingen geven deze tekst weer alsof de duivel (diabolos) de macht over de dood heeft. Maar dat is beslist onjuist. De diabolos heeft de macht van de dood. Dat is iets heel anders. De diabolos is in staat om te doden. Daarom heet hij ook “mensenmoordenaar van den beginne” (Joh.8:44).

Maar wat de diabolos beslist niet heeft, is macht over de dood. Hij kan namelijk niet levend maken. Die macht is voorbehouden aan Hem die dwars “door de dood” hem onttroonde, die “de macht van de dood heeft”. Jezus Christus betaalde met zijn leven om uit de dood te kunnen opstaan. Zijn dood leek een nederlaag. We lezen elders (1Kor.2:8) dat wanneer de beheersers van deze aeon geweten zouden hebben wat er zou volgen, dan hadden ze de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd. Juist door te sterven overwon hij de dood!

De overwinning op de dood tweeduizend jaar geleden, is de garantie dat de dood uiteindelijk, als laatste vijand, teniet gedaan zal worden (1Kor.15:26). Alle mensen worden levendgemaakt, zoals Christus de Eersteling. Dan is er geen machthebber van de dood meer, maar enkel Leven met hoofdletter L.

Delen: