GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 96:13 – Hij zal de wereld richten!

16-01-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten, Hij zal de wereld richten in rechtvaardigheid en volkeren in zijn trouw.

Psalm 96 is een profetische psalm en spreekt van de tijd dat GOD zelf zal ingrijpen in het wereldgebeuren. Vooraf zal onder de natiën worden verteld (:3, 10) dat JAHWEH Koning is en zijn Koninkrijk wereldwijd gevestigd zal worden. Een boodschap die elders “het Evangelie van Koninkrijk” wordt genoemd. Het gaat over de tijd dat Israël inmiddels hersteld zal zijn en Jeruzalem de stad van de grote Koning is. Op deze aarde, jazeker!

In jubelzang wordt in Psalm 96 gesproken over hoe de Koning “de wereld zal richten in rechtvaardigheid”. Dat wil zeggen dat Hij alles wat krom en onrecht is, zal rectificeren. Een pijnlijke maar noodzakelijke ingreep. Eindelijk zal deze wereld een rechtvaardige regering krijgen.

Een geweldige heilstijd zal voor de volkeren gaan aanbreken. GOD is namelijk trouw aan wat Hij heeft beloofd. Hij doet recht aan wat Hij gesproken heeft. Wanneer GOD richt, dan houdt dat geen ‘verdoemenis’ in maar het betekent dat Hij rechtzet. En dat Hij terecht brengt. En dat Hij daarmee recht doet aan zijn belofte. Van deze GOD kunnen we 100% op aan!

Delen: