GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:13 – onwetend

23-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… hoewel ik vroeger een lasteraar was, een vervolger en mishandelaar. Maar ik verkreeg ontferming omdat ik onwetend was, ik deed [het] in ongeloof…

Niemand die zozeer de naam van Jezus lasterde, de ekklesia vervolgde en haar leden mishandelde als Saulus van Tarsus. De naam van Saulus staat in het ‘Nieuwe Testament’ model voor de vervolging van de Zoon van David. Precies zoals in de Hebreeuwse Bijbel de naam van Saul (ook een Benjaminiet!) model staat voor de vervolging van David.

Maar aan de vaststelling van wie hij vroeger was voegt Paulus iets belangwekkends toe: “ik verkreeg ontferming omdat ik onwetend was…”. Dat maakt wat hij deed niet minder erg. Het is ook geen excuus. Alsof hij vanwege zijn onwetendheid ontferming zou hebben verdiend.

Wat Paulus doet is de bron van zijn zonde aanwijzen. Hij was een lasteraar, vervolger en mishandelaar omdat hij de genade van Christus Jezus niet kende. Dat is een universele waarheid: wie God werkelijk kent, heeft Hem per definitie ook lief. To know Him, is to love Him. Saulus handelde in ongeloof omdat hij de Heer die hij lasterde en vervolgde niet kende. Hij wist niet wat hij deed. Daarom maakte de Heer Zich aan hem bekend en opende Hij zijn ogen. En toen zag hij het!

Delen: