GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 1:2,3 – adressering en groet

11-04-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… en alle broeders die met mij zijn, aan de ekklesia’s van Galatië: 3 genade zij jullie en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus…

De afzender en adressering van de Galaten-brief zijn helder. De datering daarentegen is lastiger. Het belangrijkste aanknopingspunt is het bezoek aan Jeruzalem waar Paulus in Galaten 2:1 aan refereert, en dat samenvalt met de apostelvergadering in Handelingen 15. De brief zal dus ergens zijn geschreven in de tijd tussen de hoofdstukken 17 en 20 van ‘Handelingen’. Dat komt ongeveer overeen met de tijd tussen 50 en 55 AD. De Galaten-brief verschaft geen enkele aanwijzing voor de plaats van waaruit Paulus heeft geschreven, zodat eigenlijk alle plaatsen in aanmerking komen die hij in die tijd heeft bezocht (Korinthe, Efeze, Macedonië, enz.).

De brief is gericht aan “de ekklesia’s van Galatië”, dat is de streek waar Paulus samen met Barnabas (2:1,9,13) heeft gearbeid. Lucas beschrijft dit in Handelingen 13 en 14, waarbij plaatsnamen als Antiochië (in Pisidië), Iconium, Lystra en Derbe voorbijkomen.

De genade- en vredegroet is de gewone groet waarmee Paulus altijd zijn brieven aanvangt. Toch heeft dit in deze brief een extra dimensie omdat straks meteen zal blijken dat het juist de genade was waarvan de lezers zich zo vlug hadden laten afbrengen. Terwijl alles (ook de vrede!) staat of valt met: GENADE.

Delen: