GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 3:8,9 – gezegend met de gelovige Abraham

23-06-2022 - Geplaatst door Andre Piet

De Schrift nu, tevoren waarnemende dat God de natiën vanuit geloof rechtvaardigt, evangeliseerde tevoren aan Abraham: in u zullen al de natiën worden gezegend. 9 Zodat zij die uit geloof zijn, gezegend worden met de gelovige Abraham.

Het is opmerkelijk zoals Paulus hier formuleert: “de Schrift, tevoren waarnemende…”. Alsof de Schrift iemand is (vergl. Rom.9:17). Paulus kán zo schrijven omdat voor hem de Schrift samenvalt met (het spreken van) God. Het illustreert hoe voor de apostel de Schrift niet minder is dan de openbaring van God zelf.

Toen God aan Abraham het (proto-)Evangelie verkondigde in de belofte dat in hem al de natiën zouden worden gezegend (Gen.12:3), lag daarin al besloten dat God de natiën vanuit geloof zou rechtvaardigen. De zegen van rechtvaardiging uit geloof (die de natiën nu ten deel valt), is dezelfde zegen waarmee ooit Abraham als stamvader werd gezegend.

Wij hebben misschien de neiging om het woord ‘evangelie’ te reserveren voor ‘het Nieuwe Testament’, maar bedenk dan dat reeds aan Abraham het Evangelie werd gebracht. Het woord ‘evangelie’ betekent ‘goed bericht’ en dat is precies wat Abraham te horen kreeg. Onvoorwaardelijk! In hem en zijn zaad (= Christus!; Gal.3:16) zullen alle natiën worden gezegend. Abraham werd uitverkoren opdat via hem heel wereld zou worden gezegend!

Delen: