GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 1:20 – ik lieg niet!

08-05-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Let op, wat ik jullie schrijf, voor het oog van God, ik lieg niet!

Met deze uitspraak bezweert Paulus dat hij de waarheid schrijft. Hij zal daarbij vooral doelen op het minimale contact dat hij heeft gehad met de apostelen in Jeruzalem. Kennelijk beweerden de Judaïseerders in Galatië dat Paulus’ zijn Evangelie van hen had ontvangen en geleerd, maar dat hij dit slecht zou hebben begrepen of zelfs zou hebben verdraaid. Maar die bewering is pertinent onwaar – en Paulus staaft dit door keurig de volgorde van gebeurtenissen en tijdtippen te benoemen.

Paulus’ boodschap kan op geen enkele wijze worden herleid tot de apostelen in Jeruzalem. Dat zijn prediking anders is (niet andersoortig, wel anders; 1:6) dan dat van de apostelen in Jeruzalem, dat is waar. Maar dat bewijst niet dat hij hun boodschap heeft vervalst. Het bevestigt wel, dat zijn Evangelie inderdaad niet afkomstig is van mensen maar dat hij het “door onthulling van Jezus Christus” zelf heeft vernomen (1:12)!

Het is historisch onmogelijk dat Paulus zijn boodschap via de apostelen in Jeruzalem heeft geleerd. Het is Paulus er alles aan gelegen om daarom met precisie te vertellen hoe het Evangelie tot hem is gekomen. Door de feiten te laten spreken, weerlegt hij de valse beschuldigingen van zijn tegenstanders.

Delen: