English
2016
  29-12-2016 Romeinen 16:27 – de alleen wijze God
  28-12-2016 Handelingen 26:16 – een hemelse cursus
  27-12-2016 Handelingen 19:41 – volksvergadering
  25-12-2016 Johannes 10:22 – het was winter
  24-12-2016 Johannes 1:9 – dat ieder mens verlicht
  21-12-2016 1Korinthe 9:18 – gratificatie
  20-12-2016 1Johannes 5:20 – de Waarachtige en zijn Zoon
  17-12-2016 Spreuken 16:9 – de mens wikt…
  15-12-2016 Jesaja 9:5 – de schouder(s) eronder
  13-12-2016 Marcus 11:22 – hebt geloof van God
  12-12-2016 1Korinthe 1:1 – door GODS wil
  10-12-2016 Zacharia 14:3 – de God van Israël
  08-12-2016 2Korinthe 3:16 – de grote ont-dekking
  30-11-2016 Romeinen 10:9 – opgewekt door God
  24-11-2016 2Korinthe 3:18 – reflectie
  23-11-2016 Richteren 14:4 – raadselachtig
  21-11-2016 Exodus 34:33 – bedekt aangezicht
  18-11-2016 Matteüs 17:27 – de eerste vis
  16-11-2016 Exodus 2:11 – Mozes’ keuze
  13-11-2016 Romeinen 5:18 – alle mensen!
  11-11-2016 Genesis 26:22 – Rechobot
  08-11-2016 Exodus 34:19 – al wat de baarmoeder opent…
  06-11-2016 Genesis 28:11 – de zon ondergegaan
  04-11-2016 Matteüs 13:1 – ziende niet zien
  01-11-2016 Kolosse 4:6 – altijd in genade
  30-10-2016 Genesis 21:6 – God doet mij lachen!
  29-10-2016 Galaten 3:3 – geest versus vlees
  28-10-2016 Romeinen 16:26 – de aeonische God
  25-10-2016 Romeinen 4:17 – vader van vele volken
  17-10-2016 Leviticus 23:34 – Loofhuttenfeest
  13-10-2016 Efeze 1:7 – invrijheidstelling
  12-10-2016 Hebreeën 9:24 – de hemel ingegaan
  08-10-2016 Johannes 1:17 – het eerste teken
  04-10-2016 1Korinthe 15:19: alleen voor dit leven?
  03-10-2016 Leviticus 23:24 – dag van de bazuin
  02-10-2016 1Korinthe 16:19 – ekklesia aan huis
  01-10-2016 Richteren 20:16 – links en rechts
  30-09-2016 1Korinthe 15:22 – evenals
  29-09-2016 Psalm 49:5 – geheimenissen bij de harp
  28-09-2016 Matteüs 5:22 – vuur van de hel?
  27-09-2016 Romeinen 3:21 – rechtvaardigheid van God
  25-09-2016 2Korinthe 9:8 – overvloedig
  22-09-2016 1Korinthe 15:58 – wórdt standvastig
  21-09-2016 Johannes 1:29 – de zonde der wereld
  20-09-2016 Psalm 137:9 – verpletteren tegen de rots?
  17-09-2016 Johannes 5:8 – sabbatical
  16-09-2016 2Korinthe 5:19  – het woord van verzoening
  15-09-2016 Romeinen 11:6 – een beetje gratis?
  14-09-2016 Hebreeën 11:6 – geloven dat Hij is
  13-09-2016 Johannes 5:39 – onderzoekt de Schriften!
  08-09-2016 1Timotheüs 2:7 – leraar van natiën
  06-09-2016 Filippi 4:4  – altijd blij!
  05-09-2016 Ruth 1:22  – het begin van de gersteoogst
  03-09-2016 Genesis 15:16 – het vierde geslacht
  24-08-2016 Romeinen 5:1 – vrede met God
  23-08-2016 Lucas 1:4 – betrouwbaar!
  21-08-2016 Kolosse 3:17 – dankende in alles
  19-08-2016 Filippi 1:27 – zegt het voort!
  16-08-2016 1Timotheüs 1:14 – overweldigende genade
  14-08-2016 Zacharia 14:8 – levende wateren
  12-08-2016 Marcus 12:32 – de enige God
  11-08-2016 Jakobus 1:1 – aan de twaalf stammen
  08-08-2016 Psalm 1:3 – alles gelukt
  07-08-2016 1Timotheüs 6:13 – allen levendmaakt
  06-08-2016 Romeinen 1:27 – verkeerde kant
  29-07-2016 Prediker 11:9 – verheug je jongeling!
  22-07-2016 Johannes 1:3 – door Gods woord
  18-07-2016 1Thessalonika 1:10 – evacuatie
  15-07-2016 1Timotheüs 2:8 – gebedshouding
  15-06-2016 zonder intelligentie
  02-06-2016 schrale troost…