GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 5:5 – lotbezit in het Koninkrijk

07-08-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Want hiermee zijn jullie bekend en weten dat geen hoereerder of onreine of hebzuchtige, dat is een afgodendienaar lotbezit heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.

In meerdere passages van zijn brieven onderstreept Paulus het belang van bovenstaande waarheid. GOD is vandaag bezig een volk te verzamelen dat bestemd is om straks, samen met Christus te regeren in zijn Koninkrijk. En degenen die daartoe geroepen worden, die worden daartoe ook bekwaamd. Ook al waren ze ooit hoereerder, een onreine of hebzuchtige, daarvan worden ze gereinigd. Dat kan niet missen. Want GOD doet geen half werk.

Paulus schrijft in 1Korinthe 6:11: “En sommigen van jullie waren dat, maar jullie werden schoongewassen, jullie werden geheiligd, jullie werden gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus…”. Het is waar, ook gelovigen kunnen in dit soort praktijk vallen, maar als hun roeping echt is, zullen ze daarvan worden schoongewassen. Zo niet, dan is er voor hen geen lotbezit in het Koninkrijk.

Komt daarmee hun uitzicht op redding te vervallen? Uiteraard niet. GOD redt uiteindelijk alle mensen! Dat is het Evangelie! Maar regeren in zijn Koninkrijk gedurende de komende aeonen, is niet weggelegd voor iedereen. Dat is een exclusief voorrecht voor zijn ekklesia!

Delen: